Ball Ball Ball Turn Machine

Ball Ball Ball Turn Machine

Giải pháp xoay van bi

Máy hoàn thiện van ngang - van bi
Máy hoàn thiện van ngang - van bi

Thiết kế đặc biệt cho van bi. Làm thô và tốt quay trong một kẹp. Kích thước và độ tròn tốt hơn nhiều so với máy tiện bình thường.

Kết quả 1 - 3 của 3

Kết quả 1 - 3 của 3